META – czyli ważne informacje

Uwaga!
Wszystkie zamieszczone na tej stronie teksty, nie mogą być rozumiane w charakterze porady. Są wyłącznie zapisem przeżyć i doświadczeń ich autora, swoistym dziennikiem i doprowadziły go albo do sukcesu, albo porażki. Jeśli zaś chodzi o Ciebie – miej rozsądek i nie rób nic co może Ci zaszkodzić, a jeśli masz wątpliwości – poszukaj pomocy i odpowiedzi u specjalistów.

Autor tej strony, oraz redaktorzy, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za Twoje własne błędy.